Het Europese Digitale Leer Netwerk – DLEARN – heeft tot doel de uitdagingen aan te spreken die voortkomen uit de digitale revolutie in termen van een mismatch van digitale vaardigheden om te komen tot een inclusieve samenleving. 47% van de Europeanen mist voldoende digitale vaardigheden terwijl in de nabije toekomst 90% van alle banen een zekere mate van digitale vaardigheden vereisen en deze vaardigheden juist kansen creëren. Onze doelen worden gekarakteriseerd dsoor vier sleutelbegrippen: DELEN, VERBINDEN, VERMENIGVULDIGEN en VERBETEREN. DLEARN verzamelt praktijkervaring en ideeën en verzamelt diverse organisaties in Europa om te reflecteren en denken over nieuwe initiatieven en deze te initiëren om tot een waarde vermeerdering en verbetering te komen van digitaal leren.

Het netwerk is geboren uit een initiatief van 20 verschillende organisatiesverspreid over Europa die aktief zijn op het gebied van onderwijs en digitaal leren op verschillende niveaus.