De relatie tussen leerder engagement en leeruitkomsten

90% van alle leerders zijn makers van content in plaats van alleen ontvangers van informatie. Op sociale media zijn dan 1% makers, 9% commentatoren en 90% passieve gebruikers.

In sociale media bestaat er de 1-9-90 regeld (1% internet cultuur regel): 1% creëert, 9% wijzigt informatie en 90% bekijkt informatie passief. In 2016 bouwde EdTech Foundry een basis prototype voor communicatie binnen studierichtingen in het hoger onderwijs en testte deze uit in 6 klassen van BI Noorse Business School. In het protytype waren 23% van de leerelingen actief in vegelijking met 1% in het oude systeem. Dat betekende echter dat nog steds 77% passief gebruiker bleef.

Literatuur onderstreept een positieve relatie tussen leer engagement en leeruitkomsten. Ondanks dit feit wordt huidige leertechnologie gebouwd om de huidige, achterhaalde leermethodologie te ondersteunen. Op dit moment wordt competiti beloond. Vanwege de oude methodologie blijft leerengagement laag.

Kortom, het onderwijssysteem doet te weinig om het ontdekken, samen werken en trial and error te stimuleren. We moeten het onderwijssysteem zo veranderen dat het engageert, open is en leerders leert om levenslang te blijven leren. De leeromgeving van de toekomst bestaat nog niet. We moeten deze samen bouwen. (Anne B. Swanberg, gepromoveerd op leerstijlen, directeur van LearningLab van de BI Noorse Business School). 

Wanneer leerders een grote hoeveelheid materiaal tegen komen, raken zij vaak in de war. In plaats van vragen te stellen, vallen zij eerder stil. Om het leerproces succesvol te laten zijn, is het van essentieel belang om leerdera voldoende mogelijkheden te bieden om vragen te stellen gedurende het leerproces.. 


Auteur: Mattheos Kakaris