Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ένα πρόγραμμα διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της κατάρτισής τους και της ικανότητάς τους να εκπαιδεύουν τα παιδιά στην υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και στο να είναι σε θέση να εντοπίσουν και να απωθήσουν τα μηνύματα πίσω από την διαδικτυακή διαφήμιση πιο υγιεινού τρόπου ζωής και στο να είναι σε θέση να εντοπίσουν και να απωθήσουν τα μηνύματα πίσω από την διαδικτυακή διαφήμιση

Παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας

Ένα διαδραστικό παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των τεχνικών διαδικτυακής διαφήμισης που προωθούν τα ανθυγιεινά φαγητά ενώ παίζουν.
 

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών

Σύνολο οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς που περιέχει:

  • Γνώση της παχυσαρκίας, της διαδικτυακής χειραγώγησης των νεαρών παιδιών, της έλλειψης αντοχής των νέων
  • Πώς να παίξουν και να δημιουργήσουν το παιχνίδι ΕΠ (AR)
  • Πώς να εφαρμόσουν τη διδακτική μεθοδολογία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το παίξιμο του παιχνιδιού ΕΠ (AR)
  • • Πώς να μετρήσουν τις ενέργειες και τις στάσεις των παιδιών μετά την εφαρμογή του παιχνιδιού