Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περίπου 180 καθηγητές πλήρους απασχόλησης και 90 μερικής απασχόλησης με ποικίλα από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην εκπαίδευση, την ειδική εκπαίδευση, την πληροφορική, τη μηχανική, τις επιχειρήσεις, τις επικοινωνίες, και τα πολυμέσα.

Η Σχολή Εκπαίδευσης απασχολεί 22 καθηγητές  πλήρους φοίτησης και 32 μερικής απασχόλησης, ενώ προσφέρει πτυχία στην Πρωτοβάθμια και Προσχολική Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακά στην Εκπαίδευση (με 8 ειδικότητες) και Διδακτορικά στην εκπαίδευση. Έχει συνδέσεις με αρκετά προ-δημοτικά και k-12 σχολεία με τα οποία συνεργάζεται σε πολλά έργα. Τα προγράμματα σπουδών της UNIC είναι διαπιστευμένα από την Κυπριακή Κυβέρνηση, την ΕΑΑ των ΗΠΑ και ορισμένους Ευρωπαϊκούς Φορείς Διαπίστευσης.

Σήμερα έχει εγγραφεί πάνω από 11000 μαθητές και περίπου το 28% του φοιτητικού πληθυσμού της είναι μη Κύπριοι, γεγονός που την καθιστά πολυπολιτισμικό θεσμό όπου η πολυμορφία και ο πλουραλισμός αποτιμώνται.

Η Σχολή Εκπαίδευσης της UNIC έχει μεγάλη εμπειρία και συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Ένα από τα καθήκοντα της ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο της Σχολής της Παιδείας είναι η διεξαγωγή έρευνας για τη συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Επιπλέον, είμαστε έμπειροι συντονιστές και συμμετέχοντες σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και μεγάλες εταιρείες.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική ψυχολογία, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην τεχνολογική μάθηση, στην εκπαίδευση στης επιστήμες, στη συν- εκπαίδευση, στη βελτίωση του σχολείου, στην κοινωνική ένταξη, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ΤΠΕ, μάθηση εξ αποστάσεως, συνεργατική ερωτηματολόγιο, στην έρευνα και αξιολόγηση.