Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης - DLEARN - στοχεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το 47% των Ευρωπαίων δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά ειδικευμένο - στο εγγύς μέλλον, όμως, το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και θα υπάρχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες όσον αφορά θέσεις εργασίας που θα διαμορφώσουν την αγορά εργασίας. Οι στόχοι μας χαρακτηρίζονται από 4 βασικές λέξεις: ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Το DLEARN είναι συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, συγκεντρώνοντας διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να ενεργοποιούν νέες πρωτοβουλίες, προς την αξιοποίηση και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης.

Το δίκτυο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία 20 διαφορετικών οργανισμών από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα.