Συσχέτιση μεταξύ ασχολίας μαθητευόμενου και μαθησιακού αποτελέσματος

Το 90% των εκπαιδευομένων είναι δημιουργοί περιεχομένου αντί να είναι μόνο δέκτες πληροφοριών. Τα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευόμενων και των δημιουργών γνώσης σε σύγκριση με τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, δείχνουν ότι στις κοινωνικές πλατφόρμες υπάρχουν 1% δημιουργοί, 9% σχολιαστές και 90% παθητικοί χρήστες.

Στα κοινωνικά μέσα, υπάρχει ένας κανόνας ο 1-9-90 (1% κανόνων διαδικτύου): 1% δημιουργούν, 9% επεξεργάζονται και 90% παθητικά παρακολουθούν περιεχόμενο. Το 2016, το EdTech Foundry δημιούργησε ένα βασικό πρωτότυπο για την επικοινωνία μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το εξέτασε σε 6 τάξεις, στο BI Νορβηγική σχολή Επιχειρήσεων στο 23% οι φοιτητές ήταν ενεργοί χρήστες. Συγκριτικά, στο παλιό σύστημα, περίπου 1% ήταν ενεργοί δημιουργοί. Παρόλο που τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα, ακόμα έχουμε 77% παθητικούς χρήστες.

Η λογοτεχνία υπογραμμίζει μια θετική σχέση μεταξύ της εμπλοκής των μαθητών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παρά το γεγονός αυτό, η τωρινή τεχνολογία μάθησης είναι κατασκευασμένη για να υποστηρίξει την ήδη προϋπάρχουσα, αλλά ξεπερασμένη μεθοδολογία διδασκαλίας. Σήμερα ανταμείβεται ο ανταγωνισμός. Ως αποτέλεσμα, η εμπλοκή του μαθητή είναι χαμηλή.

Εν ολίγοις, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διεγείρει την εξερεύνηση, τη συνεργασία και τις δοκιμές και τα λάθη. Πρέπει να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να συμμετέχουμε, να ανοιχτούμε και να εκπαιδεύουμε τους μαθητές για το πώς θα γίνουν μαθητές δια βίου. Το ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον που χρειαζόμαστε για το μέλλον δεν υπάρχει ακόμα. (Anne B. Swanberg,  Διδακτορικό στις Διδακτικές μορφές διδασκαλίας, Διευθύνων Σύμβουλος Learning Lab στη ΒΙ Νορβηγική Σχολή Επιχειρήσεων)

Όταν αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οι μαθητές συχνά μπερδεύονται και αντί να θέτουν ερωτήσεις παραμένουν σιωπηλοί. Προκειμένου η διαδικασία μάθησης να είναι επιτυχής, είναι σημαντικό να παρέχονται στους εκπαιδευόμενους επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας


Συγγραφέας: Ματθαίος Κακάρης