Ενημερωτικό Δελτίο Νο 2 – Ιουνίου 2018

Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του Anemelo δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Διαβάστε αυτό για να μάθετε με τι ασχοληθήκαμε και δείτε το εγχειρίδιο του έργου μας.Anemelos 2nd Newsletter was published in June 2018. Read this to find out what we have been up too and view our project Handbook.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο στα ​​​​​ English, Italian or Greek