Αποτελέσματα

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα του έργου μας μέχρι τώρα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να συμμετάσχετε με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο μας, παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

O1/A2 - Collection and Filtering of Background Material

We undertook desk research creating an online repository (Reference List) populated with material to be considered (studies, papers, conferences, workshops, case studies, etc.). This can be used by teachers or parents who want to do some further research in this topic.

One covers Online Profiling and the other Online Advertising.

O1/A5 - Comparative Analysis

This acts as an initial version of the Anemelo Handbook which includes the literature quotes, summaries, sources - per chapter. This document forms the theoretical embedding for the project’s handbook. The literature is presented per chapter in relevant quotes and summaries and by means of an overview of the sources that were to be used. The literature consists of scientific, popular scientific and journalistic content.

Εγχειρίδιο του Πρότζεκτ

Παρακαλούμε να διαβάσετε το Εγχειρίδιο του Έργου μας. Πρόκειται για μια πρόοδο της εργασίας μας και είναι βασισμένη στη λογοτεχνία:

O2 game StoryBoard

This document is the Game storyboard for students in age group 11 – 16 years old created within the project Augmented reality and new media against online promotion of unhealthy foods (ANEMELO). We created 2 games for the different age groups and therefore have 2 documents:

O2 Curriculum - Lesson Plans

The Lesson Plans provide teachers will structured lessons to use in class.

Ενημερωτικά δελτία

Εδώ είναι το αρχείο μας των ενημερωτικών δελτίων, που σας δίνει πληροφορίες για την πρόοδο του έργου καθώς και τις σημαντικές ενημερώσεις του έργου.

1ο Ενημερωτικό δελτίο - Φεβρουάριος 2018

2ο Ενημερωτικό δελτίο  - Ιούνιος 2018; αυτό μπορεί να διαβαστεί μέσα English, Italian or Greek

Press Release

Here is our Press Release that was created to promote the project.

Brochure